Ansökan

Bidragsansökningar kan lämnas när som helst och ska vara skriftlig.

Ansökan skickas till:

Lidbeckska Stiftelsen
c/o Kjell Almlöf
Annelystgatan 16
531 41 Lidköping

...eller till:
ansokan@lidbeckskastiftelsen.se

Ansökan ska innehålla:

  • beskrivning av vad bidraget ska användas till
  • beräknade kostnader och sökt belopp
  • beskrivning av sökandens sociala situation
    • för enskild – graden av riskbeteende
    • för grupper – andelen ingående riskpersoner
  • adresser, telefon, ev mail, ev kontaktperson

Villkor

Vid bedömning av ansökan beaktas:

  • geografi (företrädesvis Lidköping o Skaraborgs län/region Väst)
  • ålder (max 21 år)
  • livssituation (viss grad av asocialitet eller uppenbart i riskzonen)

Prövningen avser alltid sökanden själv och inte dess omgivning. Bidrag ges ej till sådana verksamheter som enligt lag skall skattefinansieras eller till rent förebyggande åtgärder/verksamhet.

Faktorer som fattigdom, handikapp eller allmänt svåra levnadsförhållanden berättigar inte i sig till bidrag om sökanden i övrigt är skötsam.

.

Lektion
Ett foto från Lidbeckska stiftelsens 25-årsjubileumsskrift.